Dozimeter
B&K tip 4448

Dozimeter hrupa nudi preprosto, vendar učinkovito rešitev za oceno izpostavljenosti hrupu in preprečevanje izgube sluha v delovnem okolju. Navadno se uporablja za merjenje količine hrupa, ki mu je posameznik izpostavljen skozi celoten delovni čas.

Kje smo?

1000 Ljubljana
Slovenija
© Copyright | www.ims.si | IMS Merilni sistemi | Vse pravice pridržane
Nekatere slike so intelektualna lastnina podjetja Bruel & Kjaer A/S, Danska