Novembra je Brüel & Kjær predstavil novo rešitev za merjenje zvočne moči z uporabo ročnega merilnika zvoka 2245: Product Noise Partner (PNP).

Rešitev sestavljajo merilnik zvoka 2245, aplikacija za Windows ter aplikacija za iOS. Obe aplikaciji smo za Brüel & Kjær razvili v našem podjetju.

PNP omogoča uporabniku meritve zvočne moči skladno s standardoma ISO 3744 in ISO 3746 ter merjenje zvočne emisije igrač skladno s standardom EN 71-1.

Product Noise Partner je primeren tako za izvedbo meritev v gluhi sobi kot na kraju samem (in situ).

Primeri uporabe:
Meritve in izdelava poročil o zvočni moči skladno s standardoma ISO 3744 in ISO 3746 za zagotavljanje skladnosti izdelkov z zakonodajo ali zahtevami kupca.
Merjenje zvočne emisije igraš skladno s standardom EN 71-1.
Ugotavljanje zvočnih emisij strojev in opreme za zagotavljanje skladnosti s standardi ali za medsebojno primerjavo.
Raziskave in razvoj.
Testiranje za zagotavljanje kakovosti.

Več o rešitvi Product Noise Partner lahko preberete na spletni strani Brüel & Kjær: https://www.bksv.com/en/products/measuring-instruments/sound-level-meter/2245-series/2245-product-noise