Garancijski pogoji

Garancijski rok podjetja IMS MERILNI SISTEMI d.o.o. (v nadaljevanju distributer- dobavitelj) prične teči od datuma na računu-dobavnici.

Distributer bo v garancijskem času brezplačno odpravil napake na strojni opremi, ki so posledica napak na materialu ali katerih vzrok je proizvodnja izdelka.

Kupec je dolžan napako takoj javiti distributerju in tam predati opremo, ki jo reklamira s pripadajočo dokumentacijo – račun. Opremo je potrebno dostaviti v originalni ali njej ustrezni embalaži. Transportne stroške do distributerja krije kupec.

Distributer si pridržuje pravico, da reklamirane dele popravi ali zamenja. Za popravilo daljše do 30 dni distributer priznava podaljšanje garancijskega roka. V kolikor distributer napake ne more odpraviti v roku 45 (petinštirideset) dni je dolžan izdelek zamenjati z novim. Distributer ne odgovarja, če ne zagotovi servisa ali delov zaradi vzrokov, na katere ne more vplivati. Distributer ni dolžan pričeti s popravilom oziroma zamenjati izdelka, dokler kupec ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o nakupu opreme. Distributer zagotavlja in garantira, da vsa programska oprema ustreza programskim specifikacijam. Kakršnokoli razmnoževanje ali posojanje programske opreme je prepovedano.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

  • Da se uporabnik ni ravnal po navodilih proizvajalca za uporabo naprave.
  • Da so bili na izdelku opravljeni posegi brez dovoljenja distributerja.
  • V primeru višje sile.
  • Da je vzrok za okvaro priključena oprema drugih proizvajalcev.

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o.

Luka Dolenc – Direktor
Ljubljana, 1.1.2009

Kje smo?

1000 Ljubljana
Slovenija
© Copyright | www.ims.si | IMS Merilni sistemi | Vse pravice pridržane
Nekatere slike so intelektualna lastnina podjetja Bruel & Kjaer A/S, Danska